Kancelaria inspektorów
ochrony danych osobowych

twoje dane osobowe w dobrych rękach.

Audyty

Wykonujemy wstępne i końcowe audyty w zakresie Ochrony Danych Osobowych. Identyfikujemy aktywa, procesy zachodzące w organizacji, weryfikujemy zabezpieczenia IT, itp.

Opracowanie dokumentacji

Przygotowujemy i prowadzimy pełną dokumentację w zakresie Ochrony Danych Osobowych zgodną z obowiązującymi przepisami (RODO).

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia w zakresie Ochrony Danych Osobowych dla kadry przetwarzającej dane osobowe.

Dostosowanie procedur w firmie, ORGANIZACJI do obowiązujących przepisów W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (rodo)

Weryfikujemy procedury w zakresie Ochrony Danych Osobowych w firmach, organizacjach i dostosujemy je do obowiązujących przepisów. 

Bieżąca obsługa oraz kontrola zgodności procedur z AKTUALNYMI przepisami PRAWA

Na bieżąco monitorujemy zgodność z przepisami prawa procedur w zakresie Ochrony Danych Osobowych, w razie niezgodności informujemy o konieczności wprowadzenia zmian.

Obsługa firm, urzędów, placówek oświatowych, ORGANIZACJI

Obsługujemy podmioty gospodarcze, organizacje, jednostki i placówki publiczne.

Dlaczego my ?

Nawiąż z nami współpracę.

check0

Doświadczenie

Nasze wieloletnie doświadczenie  daje gwarancję solidnego wykonania usługi.

check1

Wsparcie prawne

Nad zgodnością dokumentacji z obowiązującym prawem (także poza RODO) czuwa prawnik i inspektorzy ochrony danych (IOD).

check2

Najlepsze ceny na rynku

W trosce o budżet Państwa firmy możemy poszczycić się topowymi cenami na rynku. 

check3

Szybka realizacja

Realizujemy usługi w jak najkrótszym czasie. 

Kompleksowa obsługa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

Doradztwo w zakresie Ochrony Danych Osobowych. Wdrażanie w podmiotach, organizacjach, placówkach publicznych procedur Ochrony Danych Osobowych zgodnych z RODO (GDPR). Wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi, identyfikacja procesów związanych z ochroną danych osobowych, weryfikacja umów, itp. Stały nadzór nad przestrzeganiem Polityki Bezpieczeństwa w podmiocie, organizacji, placówce publicznej, przygotowanie stosownej dokumentacji, procedur, upoważnień, zgód, wykazów, ewidencji, itp.
Stałe wsparcie Administratorów Danych Osobowych (właścicieli firm, członków zarządu, burmistrzów, wójtów, itp.)
Współpracujemy z podmiotami, organizacjami, placówkami głównie na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności w takich miejscowościach jak: Poznań, Piła, Złotów, Czarnków, Chodzież, Budzyń, Ujście, Trzcianka, Jastrowie, Rogoźno, Wągrowiec, Damasławek, Kaczory, Wyrzysk, Nakło, Krzyż, Wieleń, a także w okolicach wymienionych miejscowości. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi podjąć również współpracę na terenie innych województw.

Audyt wstępny (audyt zgodności z aktualnymi przepisami prawa).

Przeprowadzanie wstępnego audytu w organizacji, placówce, a w tym:

 • audyt dokumentacji ochrony danych osobowych oraz stosowanych w organizacji procedur;
 • sprawdzenie zgodności dokumentacji z obowiązującym prawem;
 • weryfikacja czy przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, w tym danych zwykłych i wrażliwych;
 • sprawdzenie spełniania wszystkich obowiązków nałożonych na Administratora Danych Osobowych;
 • identyfikacja procesów związanych z ochroną danych osobowych;
 • weryfikację zakresu i celów przetwarzania danych;
 • weryfikację poprawności danych pod kątem celu ich przetwarzania;
 • sprawdzenie systemu techniczno-organizacyjnego ochrony danych osobowych;
 • analizę zabezpieczenia infrastruktury informatycznej zarówno fizycznej jak i logicznej;
 • analizę polityki bezpieczeństwa, kopii zapasowych, zarządzania uprawnieniami użytkowników systemów;
 • analizę poziomu bezpieczeństwa zbiorów danych przetwarzanych w formie elektronicznej;
 • sprawdzenie funkcjonalności aplikacji i poziomu ich zabezpieczeń;
 • analizę poziomu zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie tradycyjnej (papierowej);
 • weryfikację poziomu wiedzy i świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych;
 • sprawdzenie umów pod kątem potrzeby uzupełnienia ich umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • opracowanie końcowego raportu z audytu zawierającego wytyczne do realizacji w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Czynności bieżące w ramach abonamentu miesięcznego.

 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji Ochrony Danych Osobowych, w tym przygotowanie i aktualizacja dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji, przygotowanie i aktualizacja Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym wraz z wymaganymi załącznikami i formularzami.
 • Identyfikacja i monitorowanie aktywów.
 • Analiza ryzyka.
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
 • Prowadzanie stałego audytu procesów w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Prowadzanie okresowych kontroli przestrzegania procedur bezpieczeństwa danych.
 • Opracowywanie okresowych raportów, planów sprawdzeń.
 • Identyfikacja zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych.
 • Organizacja szkoleń dla Administratorów Danych Osobowych i pracowników przetwarzających dane osobowe.
 • Przygotowanie wniosków do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przygotowanie i prowadzenie ewidencji upoważnień, oświadczeń o poufności danych osobowych, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, innych dokumentów i formularzy związanych z przetwarzaniem danych osobowych takich jak klauzule informacyjne, zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykazu pomieszczeń, itp.
 • Stały nadzór nad przestrzeganiem procedur Polityki Bezpieczeństwa w organizacji.
 • Stały nadzór nad wypełnianiem obowiązku informacyjnego i innych obowiązków wynikających z RODO. Śledzenie zmian w przepisach w obszarze ochrony danych osobowych.
 • Inne niezbędne czynności zapewniające zgodność z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych.

Szkolenia w zakresie Ochrony Danych Osobowych.

W ramach obsługi podmiotów, organizacji, placówek publicznych zapewniamy dedykowane szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych, a następnie weryfikację ich wiedzy z tego zakresu.
Podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do przeprowadzania szkoleń pracowników w zakresie ich ochrony.
Dzięki szkoleniom i aktywnym działaniom na rzecz ochrony danych osobowych, w tym zwiększaniu świadomości pracowników w tym zakresie, zwiększa się bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
Szkolenia obejmują aspekty prawne ochrony danych osobowych oraz praktyczne podejście do przetwarzania danych ze szczególnym uwzględnieniem ich ochrony.
Szkolenie ma na celu także zapoznanie pracowników w kompletną dokumentacją ochrony danych osobowych opracowaną indywidualnie dla podmiotu, organizacji, placówki publicznej oraz organizacją przetwarzania danych i ich ochrony, zarówno danych przetwarzanych elektronicznie jak i tradycyjnie (dokumenty papierowe).

 

Od

0
Lat na rynku

Ponad

0
Stałych klientów

Ponad

0
Wykonanych usług

Oraz

99
Reklamacji

KONTAKT

1259668-200

+48 504074074

black-email-envelope_318-27594

IOD@AKPROGRES.COM

Lub skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej, odezwiemy się jak najszybciej!

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko *

Adres email *

Numer Telefonu *

Temat*

Treść wiadomości *

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ogólnego rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.)*


Działamy na terenie całej Polski.


TOP